Provozovatel:

Marie Jakušová

Pocinovice 44

Pocinovice 345 09

IČ:49206001

Smluvní podmínky

E-shop chatar-chalupar.eu

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat non-stop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, či jen prostým napsáním e-mailu s tím co chcete. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým zákazníkům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. vyhrazujeme s právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
O tom, že je objednávka přijata systémem se dozvíte automatickým e-mailem s rekapitulací objednávky. Že je objednávka opravdu převzata a zabýváme se jí zjistíte v následném e-mailu s potvrzením, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Pokud Vám nepřijde potvrzovací e-mail ať už automatický nebo následný, kontaktujte nás prosím na Info

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit (pokud již nebyla expedována, nebo pokud prodejci nevznikly již s objednávkou náklady) e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky + popis.

6) PLATBA
Hotově při předání zboží

7) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je zpravidla 4-7 dnů u zboží, které máme skladem. Snažíme se o maximální spokojenost našich zákazníků a víme, že k tomu patří mimo jiné i rychlost dodání zboží. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem (výměnou za jiný kus, pokud je k dispozici, pokud není vrácením částky). Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit max. do dvou dnů od převzetí zásilky dopravcem!
Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním.                                                                                                                                                           b) nesprávným použitím výrobku, mechanickým poškozením

Postup při reklamaci:
Jelikož se jedná o užitkové keramické zboží, je nutností si zboží prohlédnout při převzetí.
Vrácení zboží ve 14denní lhůtě.
Zakoupené zboží pro Vás není to pravé? Čtěte dále jak postupovat při jeho vrácení.
Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14
kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním
odběrem na naší prodejně.
Jak zboží vrátit?
Zboží můžete vrátit osobně na naší prodejně.
Nebo ho můžete zaslat jako obyčejný balík (zásilky formou dobírky nepřijímáme) na naší adresu:
Keramika
Pocinovice 44
345 06 Domažlice.
1. zboží nesmí být použito
2. zboží musí být kompletní
3. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
4. společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál faktury
5. zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí
6. zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata.
7. ve lhůtě 14 dní nás písemně informujte o záměru vrátit zboží, do dopisu uveďte jméno a adresu a číslo
bankovního účtu, kam zašleme kupní cenu.
Vracené zboží prosím, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Pokud bude zboží po
doručení k Nám poškozeno, (Pozor, jedná se o keramiku, je třeba velmi pečlivě balit!!!!), bude provedena
fotodokumentace a sepsán protokol, pro případný budoucí spor, a nárok na vrácení peněz zaniká. Kupující, bude
s tímto stavem obeznámen e-mailem s přiloženým souborem fotografie poškozeného zboží, a nárok na vrácení
peněz zaniká.
Uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady
vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Jaké dokumenty přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. Dodací
list, fakturu a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. V takovém případě vrátíme kupujícímu
kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9) PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání
objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

 

společnost Keramikaportal.Eu (Dále jen společnost) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Keramikaportal zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, novinářů apod.).

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Keramikaportal protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.
Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost sama.

 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Zpracování osobních údajů pro zasílání newstleru-Nevstler keramika nezasílá!

 Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu bude společnost Keramikaportal zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.


Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.


Společnost  bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.


Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu společnosti zpracovává společnost, dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti  spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.


Zpětnou vazbu bude společnost zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Po odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.


Společnost bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží bude společnost zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost bude zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost  provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou s tím, že zpracování musí být prováděno v některém členském státě EU či EHP.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Společnost si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti bude společnost zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti uplatněna reklamace výrobku, bude společnost  zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost sama., příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.Bude-li to vhodné či potřebné je společnost oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti prostřednictvím e-mailu.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Lidl na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici.V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
2. Zvolte oddíl "Soukromí"
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost  službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).


Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.

 • .

V rámci služby Google Analytics využívá společnost i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti  vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

je možné analyzovat, jakým způsobem se uživatelé v jednotlivých verzích webových stránek orientují. Personalizace pak slouží k úpravě webové stránky s ohledem na její využití uživatelem. Na základě orientace, aktivity a délky užívání webové stránky jsou pak provedena příslušná opatření za účelem personalizace webové stránky.

Společnost využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:

Užívání sociální pluginů

Webové stránky společnosti obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
   
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
   
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Zpracování osobních údajů v případě škodních událostí

Ačkoliv se společnost snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí na některé z prodejen společnosti.

V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou společnost  může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Za účelem vyřešení škodní události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je společnost oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti  prostřednictvím e-mailové adresy.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost zpracovává;
   
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
   
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
   
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
   
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
   
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti  
  Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 11.

  Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Keramikaportal.eu Ič:49206001

Pocinovice 44

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 19. 5. 2018.